غافرالذنوب

پوستر مذهبی یا غافر الذنوب

https://sojud.ir/?p=14670
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات