صبر و ایستادگی

پوستر آیه 200سوره آل عمران

https://sojud.ir/?p=14676
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات