دلها با یاد خدا آرام می شوند

پوستر با کیفیت مذهبی

https://sojud.ir/?p=14682
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات