بگو خداوند یکی است

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات