به نام خداوند

پوستر زیبای مذهبی

https://sojud.ir/?p=14639
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات