بسم الله

پوستر زیبا مذهبی (به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر)

https://sojud.ir/?p=14653
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات