ایاک نعبد و ایاک نستعین

لوح باکیفیت آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین سوره حمد

https://sojud.ir/?p=14583
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات