الهی و ربی

پوستر باکیفیت مذهبی

https://sojud.ir/?p=14666
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات