اللهم لک لبیک

پوستر مذهبی اللهم لک لبیگ

https://sojud.ir/?p=14674
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات