القلب حرم الله

تصویر باکیفیت وزیبا {قلب حرم خداوند است}

https://sojud.ir/?p=14603
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات