مولای یا مولای انت المولی و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولی

مولای یا مولای انت المولی و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولی

https://sojud.ir/?p=10148
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات