لاحول و لاقوه الا بالله

لاحول و لاقوه الا بالله

https://sojud.ir/?p=13322
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات