می‌روم تا اربعین کنج حرم منزل بگیرم…

می‌روم تا اربعین کنج حرم منزل بگیرم…

https://sojud.ir/?p=11381
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات