حدیث تصویری با موضوع نگاه ترحم آمیز

حدیث تصویری با موضوع نگاه ترحم آمیز

https://sojud.ir/?p=13223
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات