ولایه علی بن ابی طالب حصنی

ولایه علی بن ابی طالب حصنی

https://sojud.ir/?p=7919
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات